Marek Mikš, MSc
V tuto chvíli poskytuji pouze online poradenství

Nabízím psychologické poradenství v souvislosti se školou

Nejčastější témata se kterými se na mě můžete obrátit jsou:

  •  Úzkost a její projevy
  • Sebevědomí a sebekritika
  • Rodinné problémy
  • Problémy ve škole
  • ADHD a jeho dopady na každodenní život
  •  Zvládání emocí – strach, smutek, vztek…
  • Stres a nácviky jeho redukce
  • Nácvik dovedností sociální interakce
 •  
 •  

Co je psychologické poradenství?

Psychologické poradenství se liší od psychoterapie tím, že se zaměřuje na aktuální obtíže klienta, zatímco psychoterapie se věnuje komplexnímu pochopení osobnosti klienta. To ale neznamená, že je méně efektivní. Naopak, ve spoustě situací může být poradenství velmi efektivním prostředkem k řešení vznikajících problémů dříve, než se stihnou více rozvinout.

Další rozdíl mezi poradenstvím a psychoterapií je v jejich délce. Psychoterapie je stavěna na dlouhodobé spolupráci klienta s terapeutem, zatímco psychologické poradenství se zaměřuje na řešení aktuálního problému a spolupráce většinou trvá jen pár sezení.

Cílem psychologického poradenství je zmapování situace a pomoc při tvorbě strategií pro její zvládnutí, s důrazem na praktické řešení aktuálních výzev. Klientovi je poskytována konkrétní a cílená podpora směřující k dosažení jeho individuálních cílů a řešení aktuálních obtíží.

Praktické informace

Pro získání co nejpřesnějšího náhledu na situaci, preferuji komunikaci nejen s dítětem, ale i s jeho rodiči.

Přijímám rodiny s dětmi ve věku od 6 do 18 let.

Nabízím jednorázový kontakt i dlouhodobou spolupráci.

Jedna konzultace trvá 50 minut.

 

V případě zájmu prosím postupujte následovně:

1)  V rezervačním systému Reenio vyberte vhodný termín pro první setkání

2) Termín si zarezervujte 

3) Vyčkejte na email s pokyny k platbě a k přihlášení ke konzultaci