PhDr. Tereza Aulichová

AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM NOVÉ KLIENTY

Nabízím psychoterapeutickou a poradenskou péči pro dospělé a dospívající v obtížných životních situacích: 

  • zažíváte akutní krizi a nevíte si s ní rady;
  • prožíváte nepříjemné období změn nebo je máte za sebou a necítíte se dobře;
  • trpíte nějakou formou psychické nepohody (úzkosti, nespavost, potíže ve vztazích, sebepoškozování);
  • potýkáte se s dlouhodobými zdravotními obtížemi (chronická či onkologická onemocnění) ;
  • trápí vás psychiatrické onemocnění (deprese, posttraumatická stresová porucha, OCD).

Pracuji s dospívajícími od 15 let. V případě zájmu je možnost domluvit spolupráci i s dětskými klienty od 6 let.

AK

Psychologické poradenství

Podpora rodičů, dospívajících a mladých dospělých při rozvoji a uplatnění jejich schopností zaměřených na řešení. Má více teoretický a informativní rámec nežli terapie. Psychologické poradenství má obvykle kratší dobu setkávání než terapie. 

Krizová intervence

V případech akutní krize poskytuji krizovou intervenci, která je zpravidla jednorázová či ohraničena max. 3 setkáními. Je vhodná v případě, že jste zasaženi akutní krizovou situací, nevíte kudy kam, potřebujete si promluvit či přemýšlíte o sebevraždě. Cílem je psychická stabilizace pro tady a teď. Krizovou intervenci poskytuji dětem od 10 let.

V případě zájmu prosím postupujte následovně:

1.Napište email (info@ibstera.cz)– popište vaši situaci

V případě zájmu o psychologické poradenství a terapii prosím zašlete email, ve kterém mi krátce popište, co aktuálně se svým dítětem či dospívajícím řešíte, jaké jsou jeho problémy, s čím byste potřebovali pomoci. Před prvním setkání se domluvíme, zda Vám s danou problematikou mohu pomoci či bude spíše vhodné navštívit jiného odborníka (např. klinického psychologa, psychiatra, psychologa v pedagogicko-psychologické poradně atd.)

2.Vyčkejte na odpověď – po Vašem úvodním e-mailu Vás kontaktuji hned, jak to bude možné a dohodneme se na dalším postupu.

3. Domluvíme termín prvního setkání– pokud se společně domluvíme na spolupráci, domluvíme společné setkání (v případě menším dětí proběhne první setkání pouze s rodiči).

První konzultace

Při první konzultaci se v případě dětí do 8 let setkávám pouze s rodiči (ideálně s oběma rodiči), abychom se společně pobavili o aktuálních obtížích dítěte a měli jsme možnost se otevřeně pobavit o všech okolnostech vývoje, prožitých traumat, aktuálních obtížích apod.

U větších dětí (8+) je možné již na první konzultaci dorazit společně s dítětem, které v čase konzultace s rodiči může zůstat v čekárně.

U dospívajících (do 18 let) je též vítána aktivní účast rodičů a společná konzultace.