PhDr. Tereza Aulichová

Psycholog, psychoterapeut ve výcviku a krizový intervent

Contact Info:

About Me:

Education & Training

Jmenuji se Tereza Aulichová, jsem psycholog, psychoterapeut ve výcviku a krizový intervent.

Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Jsem absolventkou výcviku kompletní krizové intervence a motivačních rozhovorů. Aktuálně dokončuji vzdělání v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku KBT. Působím jako psycholog ve zdravotnictví v předatestační přípravě.

Několik let jsem pracovala jako lektor primární prevence na základních a středních školách. Od roku 2018 jsem také působila jako krizový intervent pro školy v Olomouckém kraji v případě výskytu šikany na škole. V minulosti jsem pracovala s dětmi s diagnózou ADHD a poruch chování. Dva roky jsem působila v dětském krizovém centru a poradně pro oběti násilí.  Zkušenost mám i se skupinovými terapiemi, konkrétně potom u dětí procházející těžkým rozvodovým konfliktem rodičů.. Dva roky jsem také působila jako telefonický krizový intervent na Lince důvěry v Olomouci. 

Aktuálně pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v Pardubické nemocnici a to především na klinikách neurologie, onkologie a porodnicko-gynekologickém oddělení. Příležitostně také působím v rámci psychiatrické ambulance. 

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – rigorózní zkouška v oboru klinické psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – navazující magisterský program v oboru psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – bakalářský program v oboru psychologie

Další vzdělávání

 • Psychoterapeutický výcvik KBT (zakončení 11/2023)
 • Předatestační příprava v oboru klinické psychologie 
 • Kurz krizové intervence
 • Motivační rozhovory 
 • Akreditovaný kurz psycholog ve zdravotnictví 
 • Primárně preventivní minimum (1.,2. a 3. úroveň)
 • Několik dalších vybraných kratších workshopů a seminářů 

Klinické praxe:

 • Nemocnice Pardubice – neurologie, porodnicko-gynekologická klinika, onkologie 
 • Psychiatrická nemocnice Šternberk – dětské oddělení
 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž – dětské oddělení
 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž– psychoterapeutické oddělení
 • Vojenská nemocnice Olomouc – uzavřené psychiatrické oddělení 
 • Fakultní nemocnice Olomouc – plicní
 • Fakultní nemocncie Olomouc – neurologie