Bc. Klára Hálová, DiS.

Speciální pedagogika, etopedie

Contact Info:

+420 704 334 481

About Me:

Education & Training

Studuji jednooborovou magisterskou speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, která se soustředí na poradenskou a intervenční podporu dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami, mojí specializací jsou poruchy chování. 

Obor speciální pedagogika jsem absolvovala již bakalářským studiem na Univerzitě Hradec Králové a také na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Během studia jsem získala spousty cenných hodin odborné praxe ve speciálně pedagogických zařízeních různého typu.

V současnosti působím jako vychovatelka v dětském domově, kde se v přímé práci setkávám s rozmanitými obtížemi ohrožených dětí i jejich rodin. Pracuji s dětmi s náročnými životními osudy, s výchovnými problémy, s dětmi v riziku poruch chování, s diagnózou ADHD či s problémy ve školním prostředí. Dříve jsem několik let pracovala jako učitelka v mateřské škole, kde jsem získala zkušenosti z výchovně vzdělávací práce s předškolními dětmi a poznávala tak dětskou osobnost a vývoj. Setkávala jsem se rovněž s rozdílným výchovným působením rodin, včetně rodin v nelehké situaci. Díky přímé pedagogické praxi nahlížím na různé problémy nejen jako poradce, ale také z pohledu pečující osoby. 

Vzdělání

2021 – současnost

Masarykova univerzita v Brně (Pedagogická fakulta) – navazující magisterský program Speciální pedagogika

Obor: Speciální pedagogika (Specializace 3 – poruchy chování)

2018–2021

Univerzita Hradec Králové (Pedagogická fakulta) – bakalářský program Speciální pedagogika

Obor: Výchovná práce ve speciálních zařízeních

2015–2018

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Studijní program: Pedagogika specifických činností ve volném čase – Speciální pedagogika

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Odborné praxe

• Středisko výchovné péče Archa, Chrudim

• Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk

• Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí

• Integrační školka a rehabilitační centrum Lentilka, Pardubice

• Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

• Centrum sociálních služeb – týdenní stacionář, Ústí nad Orlicí

• Dále praxe v několika mateřských školách, školních družinách, letních táborech a asistence u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami