Andrej Drbohlav

Etoped, terapeut

Follow Me:

Contact Info:

About Me:

Education & Training

V případě zájmu o terapii nás kontaktujte emailem info@ibstera.cz

Dobrý den, jmenuji se Andrej Drbohlav.

Studoval jsem na fakultě sociálních studií, obor Etopedie – behaviorální a emoční poruchy na Univerzitě v Hradci Králové, kde jsem následně několik let působil i jako vyučující. Rigorózní studium jsem absolvoval na Karlově univerzitě, kde jsem se v rámci studia zaměřoval na koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních sériových vrahů.

Již několik let působím v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP), kde se specializuji se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémovým vývojem chování a osobnosti a v oblasti poruch chování, syndromu opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy.

V rámci lektorské činnosti již od roku 2004 vzdělávám odborníky, studenty i širší veřejnost v oblastech behaviorální patologie a psychopatologie se zaměřením na poruchy chování a poruchy osobnosti.

Rozhovory v médiích