Mgr. Tereza Bydžovská

Dětský psycholog, krizový intervent, psychoterapeut ve výcviku

Follow Me:

Contact Info:

+420 731 579 338

About Me:

Education & Training

Dobrý den,

jmenuji se Tereza Bydžovská. Jsem psycholog a frekventant terapeutického systematického výcviku.

Vystudovala jsem jednooborovou magisterskou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Jsem absolventkou výcviku kompletní krizové intervence, výcviku v EMDR metodě a terapii hrou. Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického systematického výcviku.

Několik let jsem pracovala jako lektor primární prevence v Magdaléna o.p.s. na základních a středních školách. Ve své praxi se zaměřuji na práci s dětmi z dětských domovů a děti a dospívající s psychickými potížemi.

Již několik let působím v Bílém kruhu bezpečí, z.s. , kde se specializuji na psychologickou pomoc obětem násilných trestných činů a domácího násilí.

Od roku 2020 působím také jako lektor akreditovaných seminářů a přednášek pro širší veřejnost.

Rozhovory v médiích:

Životopis

Vzdělání:

 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – navazující magisterský program v oboru psychologie
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta)  – bakalářský program v oboru psychologie

Další vzdělávání

 • Výcvik v metodě EMDR (pod Českým institutem pro traumatologii a EMDR) (roční výcvik)
 • Terapie hrou (roční výcvik)
 • Psychoterapeutický výcvik: Systematický výcvik v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapii dětí (probíhající vzdělávání)
 • Kurz Kompletní krizové intervence, Déčko Liberec, z. s., akreditace MŠMT, 150 hodin
 • Integrativní koučink, akreditace MŠMT, 203 hodin
 • A spousta dalších kurzů, workshopů a seminářů…

Klinické praxe:

 • Psychiatrická nemocnice Šternberk – dětské oddělení
 • Psychiatrická nemocnice Kroměříž – dětské oddělení
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – oddělení ochranné léčby
 • Psychiatrická nemocnice Šternberk – psychoterapeutické oddělení