Anna Pražáková

Jmenuji se Anna Pražáková a mám za sebou první ročník oboru Speciální pedagogika na Masarykově Univerzitě v Brně. Již při studiu na Střední zdravotnické škole jsem se začala zajímat o komplexní pohled na člověka, téma psychosomatika jsem si zvolila i pro svou maturitní práci. Vnímám, že celostní pohled je důležité využívat i při práci s dětmi a jejich rodinou, v budoucnu by mě lákala práce rodinné terapeutky. V průběhu studia na střední škole jsem jako dobrovolník docházela na oddělení následné péče ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, absolvovala stáž v Pedagogicko – psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru. Ve volném čase ráda hlídám děti v rodinách a ve Fakultním dětském centrum inspirovaném Montessori pedagogikou. Dětský pohled na svět mi přijde velmi inspirativní a obohacující. Volný čas ráda trávím v přírodě, kavárnách, s rodinou, přáteli nebo zajímavou knihou.

                                                                       Karolína Hedlová

Jmenuji se Karolína Hedlová, je mi 21 let a studuji v Praze druhým rokem obory psychologie a andragogika a personální řízení. Od tohoto roku se věnuji telefonické krizové intervenci a chatové krizové intervenci. V této oblasti mám za sebou několik akreditovaných kurzů. Ve svém studiu se nejvíce zajímám o problematiku traumatu a práce s ním. S dětmi jsem začala pracovat v roce 2017, kdy jsem doučovala češtinu jako druhý jazyk. Následně jsem pomáhala s organizováním pravidelného klubu pro děti s OMJ a s víkendovými pobyty. Mimo to jezdím několik let jako vedoucí na různé pobytové tábory a také jsem pracovala jako vedoucí na příměstských táborech v Praze. Ráda cestuju, čtu, zajímám se o umění a architekturu, chodím na výstavy, do kina nebo do divadla a mám ráda jógu a dlouhé procházky a výlety. 

Bc. Barbora Kryštofová

Jmenuji se Barbora Kryštofová, už čtvrtým rokem studuji psychologii v Olomouci a vedle toho dokončuji i studium tzv. pedagogického minima. Mimo studijní povinnosti se snažím rozvíjet i skrze další aktivity, které jsou s oborem psychologie více či méně spjaté. Pod záštitou Národního ústavu duševního zdraví působím jako datová specialistka v projektu Destigmatizace, který v médiích vystupuje jako iniciativa NA ROVINU. Jeho cílem je totiž to, aby bylo ve společnosti na duševní i fyzické zdraví nahlíženo se stejnou váhou. Čas od času pořádám také besedy se studentským spolkem Psychobraní, se kterým se snažíme strhávat ony nálepky o duševním zdraví. Dáváme tak prostor sdílet svůj životní příběh těm, kteří mají s duševním onemocněním vlastní zkušenost. Nově se začínám věnovat i preventivním a osobnostně rozvojovým programům pro děti a studenty ZŠ a SŠ ve Sdružení D. Nedávno jsem také dokončila výcvik v komplexní krizové intervenci, takže bych měla zvládnout zažehnat téměř jakoukoliv krizi. Výzkumně se pak věnuji online psychoterapii a psychologickému poradenství a jako pomocná síla jsem se zapojila do výzkumu zaměřeného na potřeby a zdroje dětí zařazených do paliativní péče. Zkušenost s individuální prací s dětmi mám díky studijním stážím a dobrovolnictví v kroměřížském Spektru preventivních programů. Když nastchvíle na odpočinek, chodím do jedné olomoucké kavárny kreslit srdíčka do cappuccina, káva je totiž takové moje hobby stejně jako tvoření všeho druhu. Vyžívám se v letteringu, chcete-li v krasopísmu, ráda obdivuji krásy přírody, nacházím klid v jogínských ásanách, zkoumám tady a teď při praxi mindfulness a přijímám výzvy v překonávání sebe sama při plavání nebo jízdě na kole. Už teď se těším na to, co nám společný týden v jižních Čechách přinese!

Hanka Višvanderová

Jmenuji se Hanka Višvaderová a právě dokončuji druhý ročník bakalářského studia psychologie v Ostravě. Mezi mé zájmy patří téměř jakákoliv sportovní aktivita skupinového i individuálního charakteru. Ve volném čase ráda kreslím či maluji a nedovedu si život představit bez hudby, zpěvu, kytary či hry na klavír. Při práci s dětmi si zakládám na individuálnímu přístupu a komunikaci, která je dle mého názoru středobodem k tomu abychom si tábor všichni užili a cítili se bezpečně. Pravidelně jezdím na tábory s dětmi s poruchou autistického spektra, podílím se na výjezdových akcí Poradenského centra rané péče. Mojí největší inspirací a motivací k práci s dětmi je stáž u skvělé školní psycholožky, kde sbírám mnoho podnětů k tomu, jak pracovat s různými skupinami dětí s ohledem na jejich specifické potřeby. Těším se na vše, co spolu s dětmi a dalšími instruktory prožijeme!

Sára Urbančíková

Jmenuji se Sára Urbančíková, je mi 21 let a pocházím z malé vesničky na severu moravy.  Současně však žiji v Ostravě a studuji první ročník bakalářského oboru Psychologie na Ostravské univerzitě. Mým životním koníčkem je umění a vše spojené s ním – malba, kresba, fotografie. Kromě toho mám ráda přírodu, čtení, vaření a cestování. Od roku 2018 jsem dobrovolníkem v neziskové organizaci ADRA, kde se mimo jiné věnuji   právě dětem. V rámci Studentského dobrovolnického klubu navštěvuji mnoho různých dětských domovů, vč. jednoho, který poskytuje péči o děti se závažnými poruchami chování či duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou péči. Zároveň jsem členkou klubu pro děti s PAS a pomáhám pro ně tvořit volnočasové výtvarné kroužky. Také jsem součástí organizace každoročních táborů. Věnuji se dětem i mimo organizaci ADRA a to specificky hlídáním ratolestí ve věku od 7 do 9 let.

Bc. Nikola Buchtelová

Jmenuji se Nikola Buchtelová a studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika. Na střední škole jsem docházela do klubu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a účastnila se volnočasových akcí a soutěží pro děti. Dnes doučuji žáky základních škol a učím předmět speciálně pedagogické péče. Dále jsem ve vedení dobrovolnické skupiny studentů, kteří pořádají a organizují nejen přednášky pro studenty i veřejnost na témata ze světa speciální pedagogiky, ale i benefiční akce nebo pasování prváků. Také spolupracuji na vývoji projektu TETRECOM, který je realizovaný pod Univerzitou Palackého v Olomouci. Vyvíjený software umožní objektivně rozpoznat znalost písmen a čísel u začínajících čtenářů. V současné době pracuji ve společnosti Podané ruce o.p.s. v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Olomouci. Ve volném čase ráda sportuji a hraju na klavír a flétnu.

Bc. Pavlína Balonová

Jmenuji se Pavlína Balonová a vystudovala jsem psychologii na Ostravské univerzitě, nyní studuji mimoškolní a předškolní pedagogiku na VOŠ. Jsem přátelský člověk otevřený novým věcem. Naplňuje mě poznávat nová místa, kultury a pomáhat druhým – převážně formou rozvíjení jejich schopností. Ve svém volném čase tvořím, maluji, kreslím a občas si zabrnkám na kytaru. Ve chvílích odpočinku pomalu vytvářím knížku pro děti, kterou si rovnou ilustruji. Celoročně se zapojuji jako dobrovolník v práci s dětmi. Od roku 2020 docházím do dětských domovů, kde jsem v současnosti spíše jako dobrovolník v záloze. Mým vůbec největším výstupem z komfortní zóny, bylo téměř tří měsíční dobrovolničení v Keni. Pracovala jsem s dětmi v sirotčinci a na základní škole, kde jsem učila první stupeň. Nyní vedu projekt Bylo nebylo ve spolupráci s projektem Celé Česko čte dětem. Projekt realizuji v mateřských školách a od září opět i v nemocnicích. Bylo nebylo je zaměřeno na čtení dětem, zvýšení zájmu o knížky, rozvoj fantazie a rozšíření slovní zásoby. 

Eliška Trčková

Jmenuji se Eliška Trčková a pocházím z malé moravské vesničky. Aktuálně mě ale nejčastěji zastihnete v Olomouci, kde studuji čtvrtým rokem obor Logopedie a prvním rokem obor psychologie. Ve svém volném čase ráda vyrážím do přírody, nejraději do kopců a hor, ať už pěšky, nebo na kole. Ráda si také přečtu zajímavou knížku, zahraji si na klarinet, na kytaru, nebo si jdu zaběhat. Na dětské letní tábory jsem jezdila odmalička, a když jsem odrostla z role účastníka, začala jsem tábory připravovat a jezdit na ně jako vedoucí. V rámci dobrovolnictví doučuji děti na prvním stupni ZŠ, pracovala jsem s dětmi s poruchou autistického spektra a spoluorganizovala jsem víkendové pobyty pro děti v náhradní rodinné péči.

Bc. Veronika Říhová

Jmenuji se Veronika Říhová a jsem studentkou magisterského studia speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově. V současné době pracuji jako učitelka v mateřské škole. Během roku pomáhám na školách v přírodě a adaptačních pobytech pořádaných základní školou. Několik let také jezdím na letní tábor jako vedoucí. Mezi mé záliby patří četba a umění. Sama se věnuji fotografování. Dále mě těší cestování, dobrá filtrovaná káva, kruhové tréninky a jóga. 

Jan Appeltauer

Mé jméno je Jan Appeltauer. Je mi 21 let a momentálně jsem studentem bakalářského oboru Psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Velmi často se podílím na organizování zájmových aktivit pro děti a mládež na různých festivalech a tematických akcí s přespáním. Dále pracuji s postiženými dětmi a mladými dospělými v rámci dobrovolnické činnosti v Sociálně aktivizační službě Brána a absolvoval jsem kurz kompletní krizové intervence. V mém životě hraje velkou roli sport, obzvláště posilování a bojové uměním. Dále rád vařím, čtu a hraji šachy.

Bc. Klára Hálová, DiS.

Jmenuji se Klára Hálová a jsem studentkou magisterské speciální pedagogiky se specializací etopedie na Masarykově univerzitě v Brně, zároveň pracuji jako vychovatelka v dětském domově. Během bakalářského studia v oboru Výchovná práce ve speciálních zařízeních na Univerzitě Hradec Králové jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole. Svůj zájem o speciální pedagogiku jsem začala rozvíjet na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Ze střední školy s uměleckým zaměřením si odnáším vztah k výtvarnému tvoření, o který se dělím nejraději s dětmi. Kreativitu se snažím uplatňovat také při dalších z mých zálib, tím je vaření a pečení. Kreativní a rozmanitá, právě taková je z mého pohledu práce s dětmi, každý den je jiný, a to mě na tom baví nejvíc. Svůj volný čas trávím ráda též v přírodě, ať už pěšky či na kole.

Tadeáš Curylo

Jmenuji se Tadeáš Curylo a jsem studentem bakalářského programu oboru Psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Práce s dětmi a mládeží představuje důležitou část mého volnočasového i pracovního života. Jsem nejstarší z pěti sourozenců a mám tedy k této oblasti přirozený vztah. Již několik let se aktivně podílím na organizování týdenních táborových akcí či víkendových pobytů pro děti v mladším školním věku – například na chlapeckém táboře Pamplona. Pracuji také jako vedoucí na příměstských táborech v Ostravě pod organizací Rozjeď se. Dále jsem absolventem Letní trenérské školy pod záštitou Psychočasu, kde jsem načerpal zkušenosti pro tvorbu workshopů a tréninků – nyní se aktivně podílím na organizaci také jako lektor. Pod záštitou Ibsara v Hradci Králové jsem získal certifikát Kompletního kurzu krizové intervence. Při svém studiu pravidelně vyjíždím v rámci činnosti spolku EduLudus, z. s. vytvářet edukační larpy do základních škol v Moravskoslezském kraji, kde dětem zprostředkováváme zábavný, tvořivý a zároveň vzdělávací program. Zároveň docházím i do Volnočasového klubu, kde pracuji s nízkoprahovými dětmi. Ve svém volném čase rád sportuji – je mi blízký fotbal, běh či bouldering. K mému životu neodmyslitelně patří také hudba – hraju na cajón a kytaru.

Marek Mikš, MSc

Jmenuji se Marek a vystudoval jsem obor klinická psychologie a mentální zdraví na Swansea University. Během svého studia jsem získal základy krizové intervence a poradenství. V rámci mé závěrečné práce jsem prováděl výzkum zaměřený na to, jak videohry ovlivňují mladistvé s duševními poruchami a jak by se daly využít ke zmírnění příznaků těchto poruch. Od září 2022 působím jako školní psycholog na základní škole v Praze. Nejčastěji mé pracovní povinnosti na této pozici zahrnují poskytování individuálního psychologického poradenství žákům a práci s třídními kolektivy (organizace adaptačních kurzů, programy ve třídách atd.). Ve svém volném čase rád cestuji, čtu knihy a hraji šachy nebo videohry.

Mgr. et Mgr. Ondřej Ling

Mé jméno je Ondřej Ling a vystudoval jsem obory Speciální pedagogika – etopedie na PedMuni a Pedagogika na FF Muni. S dětmi pracuji již od roku 2016, kdy jsem začal trénovat lední hokej a stal se instruktorem adaptačních kurzů, animačních programů, výletů a zážitkových akcí pro školy. Pracoval jsem a stále pracuji v organizacích, které tyto akce pořádají – Hájenka Břeclav, IQ ROMA Servis a v Atmosféra z.s., kde jsem prošel kurzy instruktora a šéf instruktora zážitkové pedagogiky. Od roku 2016 do roku 2022 jsem pracoval v neziskové organizaci Podané ruce o.p.s. v Centru prevence v Brně, kde jsem se zaměřoval na všeobecnou a selektivní primární prevenci rizikového chování pro základní a střední školy, ale i pro jiné instituce jako jsou dětské domovy, střediska výchovné péče, výchovné ústavy apod. Mimo práci rád hraji všechny různé druhy sportů od plavání až po squash. Ve volném času taky rád tvořím výrobky ze dřeva a vařím.

 

Nicol Sedláčková

Jmenuji se Nicol Sedláčková a studuji druhým rokem obor speciální pedagogika na Masarykově Univerzitě v Brně. Láska ke sportům mne přivedla k para plavání, kde aktuálně zastávám funkci asistenta ve vodě pro plavce se sníženou mobilitou. S klubem SK KONTAKT BRNO se aktivně účastním závodů a letních soustředění. Velkou část mého léta tvoří tábory, kde se nacházím na pozici osobního asistenta pro konkrétní dítě, nebo jako vedoucí či spoluorganizátor. V druhém ročníku vysoké školy jsem využila možnost vyjet na zahraniční pracovní stáž do Velké Británie, konkrétně do české a slovenské školy v Bristolu. Tam jsem mohla naplno využít svoji kreativitu pro realizování programů určených dětem v centru Stonožka a pro tvoření vhodných materiálů k výuce žáka s poruchou autistického spektra. Tato zkušenost mne v mnohém obohatila a otevřela obzory. Za svůj pobyt jsem prozkoumala systém anglického školství, vzdělávání bilingvních dětí a inspirovala se pro svou budoucí praxi. Aktuálně pracuji jako osobní asistent ve středisku Teiresiás při Masarykově Univerzitě. Volný čas nejraději trávím se svými dvěma fenkami v přírodě, anebo u dobrého čaje a knihy v pohodlí domova.

Nicol Homolková

Jmenuji se Nicol Homolková, pocházím z Boskovic a profesně působím v Olomouci. Po studiu
speciální pedagogiky se zaměřením na etopedii jsem pokračovala ve studiu sociální práce a
zároveň jsem začala pracovat s rodinami a dětmi, které se nacházely v krizi či špatné sociální
situaci. Od roku 2016 tak působím v neziskové organizaci Poradna pro občanství/Občanská a
lidská práva, z.s. jako sociální pracovnice a regionální vedoucí. Při práci s dětmi využívám
nejrůznější kreativní techniky a také sandtray terapii, tedy terapii v herním pískovišti. Práce s
dětmi mě stále učí novým věcem, protože každé dítě je jiné a jedinečné. V budoucnu bych se
ráda věnovala rodinné psychoterapii. Ve volných chvílích ráda trávím čas v přírodě či s
rodinou, ráda sportuji a také se neobejdu bez dobré kávy a knížky.

Bc. Karolína Brožová

Jmenuji se Karolína Brožová a momentálně dokončuji bakalářské studium v oboru Speciální pedagogiky dramaterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Díky rozmanitosti mého oboru jsem absolvovala mnoho praxí, které byly primárně etopedicky zaměřené. Minulý rok jsem se rovněž účastila letního tábora v rámci PL Šternberk na dětském oddělení. Práce s dětmi je pro mě velkým přínosem a nacházím v ní inspiraci. K mému studiu jsem také absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách. Jelikož mou největší zálibou je umění v jakékoliv podobě, ať už se jedná o tanec či divadlo, baví mě možnost propojení těchto dvou oblastí v mé budoucí profesi.

Bc. Anna Krovová

Jmenuji se Anna Krovová a jsem studentkou ve druhém ročníku magisterského oboru psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuji v neziskové organizaci Nautis, která poskytuje služby lidem s poruchou autistického spektra. Osobně se zde již čtvrtým rokem věnuji osobní asistenci u dětských klientů. V rámci Nautis jsem se účastnila příměstských táborů a tábora pobytového. Mám výcvik v komplexní krizové intervenci a v telefonické krizové intervenci a aktuálně pracuji na krizové lince pro děti. Dlouhodobě se věnuji organizaci seznamovacích kurzů pro studenty psychologie. Ráda chodím na procházky a na výlety ideálně do hor. Užiju si výstavu, divadlo, kino a mimo to také dobrou knížku nebo seriál ve společnosti mého kocoura Puntíka.

Vojtěch Zajíček

Jmenuji se Vojtěch Zajíček a je mi 23 let. Jsem studentem druhého ročníku bakalářského
oboru Psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Zároveň pracuji jako
koordinátor dobrovolníků v sociálně aktivizační službě Brána, kde pracuji s mladými lidmi se
zdravotním postižením. Této práci se věnuji již čtvrtým rokem a je pro mne zdrojem mnoha
zkušeností. Také jsem se aktivně účastnil letních táborů, jakožto táborový vedoucí. Při studiu
jsem také absolvoval mimo jiné kurz pracovníka v sociálních službách a mediační výcvik. Ve
volném čase se zajímám o bojové sporty, hraju na kytaru v kapele, jezdím na motorce, hraju
šachy či si čtu. Velice rád také cestuji, převážně stopem.

Tomáš Sebera

Jmenuji se Tomáš Sebera a momentálně studuji druhý ročník bakalářského studia psychologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Půl roku jsem však také studoval na polské Univerzitě v Lodži, kde jsem se zabýval mnoha kurzy zaměřenými na práci s dětmi, jako vybrané hrozby pro vývoj dítěte či dětská a mladistvá chudoba z mezinárodní perspektivy. Už druhým rokem dobrovolničím v sociálně aktivizačním středisku Brána, kde se snažíme doprovázet prostřednictvím individuálních a skupinových setkání dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením na jejich cestě k osamostatnění. Svůj volný čas rád trávím zpěvem, hrou na kytaru, vařením, čtením nebo hrou videoher.

Bc. Natálie Balášová

Jmenuji se Natálie Balášová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia oboru psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na tábory jezdím jako vedoucí i zdravotník. Práce s dětmi mě provází životem neustále, ať už se jedná právě o tábory, práci v Psychologickém poradenství s EEG biofeedbackem, kde jsem měla možnost pracovat s dětmi i dospělými, či dobrovolnická činnost v organizaci S. T. O. P. a Mens Sana. Ve svém volném čase se věnuji především hudbě, ke které mě pojí láska ke kytaře, klavíru i zpěvu a také jsem velký milovník umění obecně, ať už se jedná o divadlo, výstavy, performance ad. Pokud zrovna nejsem v práci, ráda trávím čas v přírodě, a především se svými přáteli.