Terapeutický a sebepoznávací víkend nad Moníncem v datu 19.-21.5.2023

V poradenské a terapeutické praxi s dětmi a dospívajícími si dobře uvědomujeme, že věkové období po 14 roce života přináší obrovské psychické a biologické proměny organismu a duše. Právě duše dovede v období puberty doslova bolet a každá generace si prožívá jinou podobu bolesti. Její kořeny se však příliš nemění. Vynořují se obavy, úzkosti, strachy, touhy nebo vzdor. Vše se stává rychle proměnlivým, okolí pro to nemá porozumění a bojujeme o svůj prostor, učíme se odpovědnosti a stáváme se pomalu manažerem vlastního života. To všechno bolí. Něco to dává a mnohé to bere.

Všímáme si jaké stíny na duši a démony nám dospívající v terapeutické péči svěřují a proto jsme se rozhodli kromě letních dětských terapeutických táborů uspořádat také víkendové výjezdy za sebepoznáním pro teenagery. Kromě kreativních, meditačních, hravých, přemýšlivých a terapeutických aktivit pod vedením zkušeného týmu je významnou přidanou hodnotou těchto setkání už samotné společenství vrstevníků a poznání, že nejsou sami. V rámci víkendového setkání se zaměříme na vnímání sebe sama v mezilidských vztazích, na rozvoj komunikačních dovedností a zvládání stresu.

Víkendové setkání je vhodné pro dospívající ve věku 14-17 let, kteří chtějí pracovat sami na sobě a poznat se s novými lidmi.

Nevhodné pro: dospívající s agresivními projevy chování, závislostí, závažné duševní onemocnění, akutní sebevražedné sklony,

Vzhledem k věkové kategorii silně doporučujeme, aby dítě s víkendovým pobytem souhlasilo a chtělo se účastnit. Jeho pobyt přes nesouhlas by pro něj nebyl nijak přínosný.

Cena 3500 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, plná penze a terapeutický program) – NEVRATNÁ ZÁLOHA 500 Kč JE SPLATNÁ PO PŘIHLÁŠENÍ.

Místo konání: Bylinková ubytovna – Kroužky nad Moníncem (Ounuz)

Kapacita 24 osob

Přihlašování do 30.4 nebo do naplnění kapacity.

Garanti výjezdu: PhDr. Andrej Drbohlav, Mgr. Tereza Bydžovská 

Zrušení účasti na víkendovém výjezdu se řídí následujícími storno podmínkami IBSTERA z.ú.

  • zrušení účasti 21 – 30 dní před termínem – storno poplatek 30% (nebo zařízení náhradníka)
  • zrušení účasti 8-20 dní před termínem – storno poplatek 70% (nebo zařízení náhradníka)
  • zrušení účasti méně než 7 dní (včetně) před termínem – storno poplatek 100% (nebo zařízení náhradníka)