Mgr. Tereza Bydžovská

AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM NOVÉ KLIENTY

Co nabízím? Individuální psychologické poradenství a terapie pro děti, dospívající a mladé dospělé. Do péče přijímám děti (od 3 let), dospívající a mladé dospělé (do 25 let). 

Nejčastěji se jedná o tato témata:

  • úzkost, strach, smutek, vztek
  • rodinné potíže
  • komunikační potíže
  • potíže ve škole, s vrstevníky
  • psychosomatické potíže
  • emoční potíže
  • traumatické zážitky
  • výchovné obtíže      
 
 
 

Terapie

Poradenství na základě systematického terapeutického přístupu. Aktuálně jsem druhým rokem terapeut ve výcviku pod záštitou organizace INDEPT, který je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii. Při své práci zároveň kombinuji nejen prvky systematického terapeutického přístupu, ale též EMDR (terapeutická metoda určená k urychlení zpracování traumatických zážitků) a terapie hrou. Při terapii mají setkání pravidelnou frekvenci, na které se domluvíme po první konzultaci. Terapie se zaměřujeme na komplexnější pochopení problému a snaze pomoci dětem a dospívajícím pomoci nalézt cestu kompetencí ke zvládání obtíží a větší duševní pohodě. 

Psychologické poradenství

Podpora rodičů, dospívajících a mladých dospělých při rozvoji a uplatnění jejich schopností zaměřených na řešení. Má více teoretický a informativní rámec nežli terapie. Psychologické poradenství má obvykle kratší dobu setkávání než terapie. 

Krizová intervence

V případech akutní krize poskytuji krizovou intervenci, která je zpravidla jednorázová či ohraničena max. 3 setkáními. Je vhodná v případě, že jste zasaženi akutní krizovou situací, nevíte kudy kam, potřebujete si promluvit či přemýšlíte o sebevraždě. Cílem je psychická stabilizace pro tady a teď. Krizovou intervenci poskytuji dětem od 10 let.

V případě zájmu prosím postupujte následovně:

1.Napište email (info@ibstera.cz)– popište vaši situaci

V případě zájmu o psychologické poradenství a terapii prosím zašlete email, ve kterém mi krátce popište, co aktuálně se svým dítětem či dospívajícím řešíte, jaké jsou jeho problémy, s čím byste potřebovali pomoci. Před prvním setkání se domluvíme, zda Vám s danou problematikou mohu pomoci či bude spíše vhodné navštívit jiného odborníka (např. klinického psychologa, psychiatra, psychologa v pedagogicko-psychologické poradně atd.)

2.Vyčkejte na odpověď – po Vašem úvodním e-mailu Vás kontaktuji hned, jak to bude možné a dohodneme se na dalším postupu.

3. Domluvíme termín prvního setkání– pokud se společně domluvíme na spolupráci, domluvíme společné setkání (v případě menším dětí proběhne první setkání pouze s rodiči).

První konzultace

Při první konzultaci se v případě dětí do 8 let setkávám pouze s rodiči (ideálně s oběma rodiči), abychom se společně pobavili o aktuálních obtížích dítěte a měli jsme možnost se otevřeně pobavit o všech okolnostech vývoje, prožitých traumat, aktuálních obtížích apod.

U větších dětí (8+) je možné již na první konzultaci dorazit společně s dítětem, které v čase konzultace s rodiči může zůstat v čekárně.

U dospívajících (do 18 let) je též vítána aktivní účast rodičů a společná konzultace.